TTFH - Författande helt på måfå


Dan och Peter

Vill du skriva en roman men vet inte hur?


Inte vi heller. Det har dock inte hindrat oss de senaste åtta åren.